Windows 10 Creators Update 1703 .ISO 32bit & 64bit

0
628

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

Windows 10 (Multiple Editions) là phiên bản bao gồm bản pro và bản home, khi cài đặt sẽ có tùy chọn như hình dưới:

Windows 10 (Multiple Editions)
Windows 10 (Multiple Editions)

Download Windows 10 Creators Update (Multiple Editions) Version 1703 x86 (32bit)

Link Fshare.vn
MD5: 6c8bd404dd95a286b3b3ef3a90e2cb34


Download Windows 10 Creators Update (Multiple Editions) Version 1703 x64 (64bit)

Link Fshare.vn
MD5: effccfda8a8dcf0b91bb3878702ae2d8


Download Windows 10 Creators Update Education Version 1703 x86 (32bit)

Link Fshare.vn
MD5: b17a423fe652ca2156922884c2fedade


Download Windows 10 Creators Update Education Version 1703 x64 (64bit)

Link Fshare.vn
MD5: e0dff4db4f6cc1d2c5b6b275e625a693


Download Windows 10 Creators Update Enterprise Version 1703 x86 (32bit)

Link Fshare.vn
MD5: 7f31d89969df62155716e0e4dac7afd5


Download Windows 10 Creators Update Enterprise Version 1703 x64 (64bit)

Link Fshare.vn
MD5: 0df79911ceff0f8b5cf4e4aeb1bd1039


Download ISO Windows 10 Anniversary Version 1703 phiên bản N (No Windows Media Player)

Download Windows 10 N Creators Update (Multiple Editions) Version 1703 x86 (32bit)

Link Fshare.vn
MD5: 138507f14d5cdb3f1089f9f7e14f5953


Download Windows 10 N Creators Update (Multiple Editions) Version 1703 x64 (64bit)

Link Fshare.vn
MD5: 96b458cb0f721a4841b6fa7c4687c987