ROM TOT LS991 ZVB fix full lỗi, Global ZVB, Auto Unlock

1
743

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

ROM TOT LS991 ZVB fix full lỗi, Global ZVB, Auto Unlock

Rom TOT LS991 ZVB fix full lỗi, Global ZVB, xóa kích hoạt rảnh tay, Auto APN 3G by Lamlazy

  • Rom được build từ System Temp của LS991 ZVB
  • Xóa hết ứng dụng nhà mạng Sprint
  • Xóa kích hoạt rảnh tay khó chịu
  • Cột sóng 5 vạch như quốc tế
  • Tự động Unlock sim không cần Box
  • Không bị mất trình sms mặc định
  • Rom ổn định, thích hợp cho cửa hàng và user

Download : Downloads
Pass giải nén : sdcfvgybhnjmksxdcfvgbynhjmkdcfvgbynhujmi

1 COMMENT