ROM STOCK Samsung Galaxy S3 Mini I8190N Full TV

0
541

ROM STOCK Samsung Galaxy S3 Mini I8190N Full TV

rom stock full tiếng việt, fix lỗi all đã test file rom

I8190NDXAMB3_I8190NQLBAMB2_HOME.tar

Up rom qua odin để được đảm bảo nhất

Downloads Here: Downloads