ROM GỐC MOBIISTAR – TOUCH – BEAN – 402C, 1G RAM Full File Flashtool

0
881

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

ROM MOBIISTAR – TOUCH – BEAN -402C, 1G RAM rom fix virut . mật khẩu vẽ hình
rom full tv, rom up qua sp flashtool, AFTOOL, ..vv. BEAN 402c hiện nay đang có 2 phiên bản là RAM 1GB và RAM 512MB, các bác dùng model này thì nạp ROM chỉ dành cho model đó, không được nạp ROM của máy khác

ROM GỐC MOBIISTAR - TOUCH - BEAN -402C, 1G RAM Full File Flashtool

Downloasd Here  BEAN -402C, 1G RAM: