Rom GỐC HTC D626ph MT6592

0
800

Rom GỐC HTC D626ph MT6592

Khi up rom máy này nhớ đánh dấu mục DL checksum, rom đã test đone khi máy bị treo logo, fix virus, fix imei…

0PM1100_A32MG_DUG_K44_SENSE53_htc_asia_1.03.707.1

DOwnloads Here