Nokia 220 RM-969 mã bảo vệ Ok

0
1000

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

Nokia 220 RM-969 mã bảo vệ Ok

Nokia 220 RM-969 mã bảo vệ Ok Share cho ae nào tay không bắt giặc , a nào biết thì cũng nhẹ tay với e , dùng Nokia Software Recovery Tool sao nó không tìm được firmware , nên dùng thử Nokia CareSuite done

Downloads : Here