Hướng dẫn flash file Oppo .ofp File Mediatek & Qualcomm

0
986

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

Bạn không cần mất thời gian ” chạy lòng vòng ” từ rom này qua rom khác để kích hoạt nút “START” sau 1 thời gian các file .ofp tải về từ trang wep này không thể kích hoạt “START”

Download PdaNet+ for Android

 

Xem video hướng dẫn chi tiết