Full 4 File ROM Tiếng Việt Galaxy S5 (SM-G900H) Ver 6.0.1

0
894

Unbrick all Xiaomi via Teamviewer.

Unlock Bootloader Xiaomi no need to wait.

Unbrick Meizu, Flash Gobal Firmware via Teamview.

Facebook Here: https://www.facebook.com/hgiyu

Gmail: ngovancanbn@gmail.com

Full 4 File ROM Tiếng Việt Galaxy S5 (SM-G900H) Ver 6.0.1

 

Downloads Here

 

 

INFO Rom:

 

 • Model: SM-G900H
 • Model: name GALAXY S5
 • Country: Vietnam
 • Version: Android 6.0.1
 • Changelist: 7760371
 • Build date: Thu, 14 Jul 2016 11:54:45 +0000
 • Security Patch Level: 2016-07-01
 • Product code: XXV
 • PDA: G900HXXU1CPG2
 • CSC: G900HOLB1CPG1
 • Rom Chuẩn Của Hãng
 • Android 6.0.1 chính phủ, anh em nào đang ở Rom Stock cỏ thể cập nhật qua OTA ngay, hoặc download file Rom full dưới đây về flash qua Odin nhé !